ข้าว

ข้าว

แผนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

แผนการสอน
1.ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้...วิทยาศาสตร์
2.ชื่อหัวข้อเรื่อง...ข้าวดีมีพลัง
3.ระดับช่วง...ชั้นที่ 2 ...ประถมศึกษาปีที่ 4
4.วัตถุประสงค์...เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้าว
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สาระสำคัญการเรียนรู้...ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย
6.การดำเนินการสอน...จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระ ดังนี้
(1)ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องข้าว
(2)แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามใบงาน
(3)นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน(
4)ศึกษาจาก BLOG
7.สื่อหรือกิจกรรมประกอบการสอน...ใบงาน,รูปภาพและแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
8.การวัดและประเมินผล...แบบทดสอบ,การสังเกตุการตรวจผลงาน
และแบบทดสอบทางอินเตอร์เน็ต

8 ความคิดเห็น:

khom6222 กล่าวว่า...

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับ

สุดใจ ศรีสมพงษ์ กล่าวว่า...

เยี่ยมมาก ครบทุกสาระ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม
หลายอย่าง ทันสมัยที่สุด

น.ส.จิรวรรณ สันติภูมิโพธา กล่าวว่า...

เป็นบล็อกที่น่าสนใจและเยี่ยมมากๆ ค่ะ แต่อยากให้ตัวหนังสือที่หัวบล็อกใหญ่กว่านี้อีกหน่อยค่ะ และชื่อสมาชิก rice team จิรวรรณ นั้นไม่ถูกต้องนิด คือไม่ต้องมี ส ค่ะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะจ๊ะ เพื่อนๆ คนอื่นว่าไงคะ ช่วยแสดงความเห็นหน่อยค่ะ

น.ส.จิรวรรณ สันติภูมิโพธา กล่าวว่า...

อ้อลืมไป! น่าจะมีนาฬิกา ปฎิทิน และจำนวนผู้เยี่ยมชมด้วยค่ะ ตรงข้อ 4 วงเล็บหายไปหรือเปล่าจ๊ะหรือเกินมาด้านซ้ายบล็อกยังว่างอยู่ ฮิๆ ..เป็นไง อยากให้แสดงความคิดเห็น อื่นๆ ก็ o k นะคะ มากๆเล้ย...

ข้าว กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ...

Unknown กล่าวว่า...

เป็น blog ที่ให้ความรู้ดีมากเลยครับ

bb2550 กล่าวว่า...

เนื้อหาดีมากคะ เก่งจริง ๆ

Unknown กล่าวว่า...

ทำไมโหลดไม่ได้ค่ะ

สถิติเข้าชม.....

บทนำ

เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าที่สามารถกินเมล็ดได้ ถือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้า ต้นข้าวมีลักษณะภายนอกบางอย่าง เช่น ใบ กาบใบ ลำต้น และรากคล้ายต้นหญ้า ในประเทศไทย ข้าวหอมมะลิมีสายพันธุ์ในประเทศและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

ข้าวที่ปลูกในที่สูง

ข้าวที่ปลูกในที่สูง

SCIENCE

SCIENCE

เหล่านักคณิตศาสตร์

เหล่านักคณิตศาสตร์

สาระสังคมศึกษา...ข้าว....

สาระสังคมศึกษา...ข้าว....
การทำนาข้าว

ชาวนาปลูกข้าว

ชาวนาปลูกข้าว

การขยายพันธุ์

ลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นข้าวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับการ ขยายพันธุ์ ได้แก่ รวง ดอกข้าวและเมล็ดข้าวรวง รวงข้าว (panicle) หมายถึง ช่อดอกของข้าว (inflorescence) ซึ่งเกิดขึ้นที่ข้อของปล้องอันสุดท้ายของต้นข้าว ระยะระหว่างข้ออันบนของปล้องอันสุดท้ายกับข้อต่อของใบธง เรียกว่า คอรวง ดอกข้าว หมายถึง ส่วนที่เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์ ดอกข้าวประกอบด้วยเปลือกนอกใหญ่สองแผ่นประสานกัน เพื่อห่อ หุ้มส่วนที่อยู่ภายในไว้ เปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก เรียกว่า เลมมา (lemma) ส่วนเปลือกนอกใหญ่แผ่นใน เรียกว่า พาเลีย (palea) ทั้งสองเปลือกนี้ ภายนอกของมันอาจมีขนหรือไม่มีขนก็ได้ เมล็ดข้าว หมายถึง ส่วนที่เป็นแป้งที่เรียกว่า เอ็นโดสเปิร์ม (endosperm) และส่วนที่เป็นคัพภะ ซึ่งห่อหุ้มไว้โดยเปลือกนอกใหญ่สองแผ่น เอ็นโดสเปิร์มเป็นแป้งที่เราบริโภค คัพภะเป็นส่วนที่มีชีวิตและงอกออกมาเป็นต้นข้าวเมื่อเอาไปเพาะ

การปลูกข้าวและการดูแลรักษา (สาระการงานฯ)

เครื่องเกี่ยวข้าว

เครื่องเกี่ยวข้าว

เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตข้าว (สาระการงานฯ)

รถไถเดินตาม
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก
เครื่องพ่นหว่านเมล็ดข้าว
ขลุบหมุนติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

เครื่องมือปลูกข้าว
เครื่องดำนา
เครื่องหยอดข้าวแห้ง
เครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดินใช้ไถเดินตาม

เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว
เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
เครื่องนวดข้าว
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

เครื่องมือเก็บรักษาข้าว
เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดพืชบรรจุในกระสอบ
เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ
เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน
เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์
เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้าหรือแบบ แอล.เอส.ยู
เครื่องลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์ – เบด